lunes, 5 de octubre de 2009

La feria, como fue

      Després d'uns dies de descans, i un cop llegides les enquestes, tant de públic com d'artesans, arribem a la conclusió, que aquest any ha estat molt millor que l'anterior, tant en entrada de públic com en vendes.
     L'any anterior varem pendre nota d'alguns errors que aquest any hem intentat solucionar. Per exemple: en aquesta edició, hem posat l'exposició a nivell de carrer, ja que en l'anterior, vam veure amb pena, que una persona en cadira de rodes no podia accedir-hi. Per als que no heu estat, us diré que és una nau en forma de L, sent la part estreta una graderia per a contemplació del públic en les diferents activitats que s'hi duen a terme. Doncs bé, l'any passat situem l'exposició d'escenes i casetes en aquesta graderia.
     D'altra banda demanem a una empresa independent (l'associació no es porta cap comissió en això) que muntés una zona de bar. Ha estat molt ben rebut per tothom, a més al costat del bar, habilitem una zona de descans amb cadires per poder prendre un respir, que també estat molt ben rebut.
     Les taules estan posades al llarg de les parets i 3 "rosques" al centre.
     A la paret de l'entrada és on vam posar aquest any l'exposició.
     Davant es va posar el 1r rosco de taules, que és on estàvem les que formem Assarmicat, què per què ens posem totes juntes? Bé, ens sembla que si alguna persona ens necessita, potser coneix a una o dos membres, però no a totes, si en el moment en què ens necessita, ens estem a taula, sempre pot dirigir-se a la persona de la taula del costat, d'aquesta manera ens troben fàcilment. D'altra banda, ens vam posar en el 1r rosco, per poder controlar l'exposició, ja sabeu que sempre hi ha a qui li agrada tocar i estant nosaltres davant mateix, vam poder controlar millor. En l'edició anterior, una de nosaltres es va passar allà els 3 dies, la pobra.


     Volem explicar que es van fer diferents tallers. El que més èxit va tenir va ser el dirigit als nens, que va ser gratuït i amb material cedit per l'empresa Artland, es van treballar uns ossets i pastissos de Sculpey i els nens van sortir molt contents...les mares també!!!..Alguns hasta van sortir per TV· ue va venir a filmar-nos.


     A les enquestes, tant per part dels artesans com del públic, ens van donar noves idees, que intentarem posar en pràctica. A tots us agraïm la vostra presència i el haver-vos pres un temps per ajudar-nos a fer cada dia una fira una mica millor.

     Per últim demanar-vos que feu arribar al correu assarmicat@gmail.com totes quantes suggeriments tingueu, tant per millorar la fira, com el blog o la web. Totes les idees són benvingudes.
vista general de la exposición
     Después de unos días de descanso, y una vez leídas las encuestas, tanto de público como de artesanos, llegamos a la conclusión, que éste año ha sido mucho mejor que el anterior, tanto en entrada de público como en ventas.
     El año anterior tomamos nota de algunos errores que éste año hemos intentado subsanar. Por ejemplo: en esta edición, hemos puesto la exposición a nivel de calle, pues en la anterior, vimos con pena, que una persona en silla de ruedas no podía acceder a ella. Para los que no habéis estado, os diré que es una nave en forma de L, siendo la parte estrecha una gradería para contemplación del público en las diferentes actividades que allí se llevan a cabo. Pues bien, el año pasado situamos la exposición de escenas y casitas en ésta gradería.
     Por otra parte pedimos a una empresa independiente (la asociación no se lleva ninguna comisión en ello) que montara una zona de bar. Ha sido muy bien recibido por todos, además al lado del bar, habilitamos una zona de descanso con sillas, para poder tomar un respiro, que también a tenido mucho éxito.
     Las mesas están puestas a lo largo de las paredes y 3 “roscos” en el centro.
     En la pared de la entrada es dónde pusimos éste año la exposición.
     Delante se puso el 1º rosco de mesas, que es donde estábamos las que formamos Assarmicat, ¿ qué por qué nos ponemos todas juntas? Bueno, nos parece que si alguna persona nos necesita, a lo mejor conoce a una o dos miembros, pero no a todas, si en el momento en que nos necesita, nos estamos en la mesa, siempre puede dirigirse a la persona de la mesa de al lado, de éste modo nos encuentran fácilmente. Por otro lado, nos pusimos en el 1º rosco, para poder controlar la exposición, ya sabéis que siempre hay a quien le gusta tocar y estando nosotras delante mismo, pudimos controlar mejor. En la edición anterior, una de nosotras se pasó allí los 3 días, la pobre.

durante el descanso del mediodia, visto desde la gradería

     Explicaros que se hicieron diferentes talleres. El que más éxito obtuvo fue el dirigido a los menores, a los que se les enseño de manera gratuita y gracias a la empresa Artland, a trabajar unos ositos y pasteles de sculpey.

     En las encuestas, tanto por parte de los artesanos como del público, nos dan nuevas ideas, que intentaremos poner en práctica. A todos os agradecemos vuestra presencia y el haberos tomado un tiempo para ayudarnos a hacer cada día una feria un poco mejor.

     Por último pediros que mandéis al correo assarmicat@gmail.com todas cuantas sugerencias tengáis, tanto para mejorar la feria, como el blog o la Web. Todas las ideas son bienvenidas.