lunes, 27 de abril de 2009

Escena conjunta 2008

Os ensenyem l'escena conjunta de "La dama i el rodamón" de Disney, realitzada exclusivament per a la
"I Fira de Cases de Nines de Barcelona"
Os mostramos la escena conjunta de "La dama y el vagabundo" de Disney, realizada exclusivamente para la
"I Fira de Cases de Nines de Barcelona"
 
 
 

 


domingo, 26 de abril de 2009

II Fira d'artesans miniaturistes/ II Feria de artesanos miniaturistas

      Benvinguts a la 2ª edició de la Fira d'Artesans Miniaturistes i Exposició d'Escenes i Cases de Nines de Barcelona.
      Bienvenidos a la 2ª edición de la Feria de Artesanos Miniaturistas y Exposición de Escenas y Casas de Muñecas de Barcelona.
     Welcome to the 2nd edition of the Craft Fair and Exhibition of miniature scenes and dolls' houses in Barcelona.


Qui som?

     Som una associació sense ànim de lucre. La nostra seu social està a Catalunya, però estem oberts a tots els artesans espanyols i estrangers que estimin, com nosaltres, les miniatures.
      La finalitat de la nostra associació es:
 • - Difondre el món de la miniatura com un art.
 • - Organitzar fires i exposicions.
 • - Ajudar i assessorar als artesans miniaturistes que ho necessitin.
 • - Facilitar la difusió nacional i internacional dels artesans associats.
 • - Publicar articles sobre miniatures en revistes diverses.
 • - Organitzar tallers i classes sobre la matéria.      Somos una asociación sin ánimo de lucro. Nuestra sede social está en Cataluña, pero estamos abiertos a todos los artesanos españoles y extranjeros que amen, como nosotras, las miniaturas.
     La finalidad de nuestra asociación es:
 • - Difundir el mundo de la miniatura como un arte.
 • - Organizar ferias y exposiciones.
 • - Ayudar y asesorar a los artesanos miniaturistas que lo necesiten.
 • - Facilitar la difusión nacional e internacional de los artesanos asociados.
 • - Publicar artículos sobre miniaturas en revistas diversas.
 • - Organizar talleres y clases sobre la materias.
      We are a non-profit association. Our head office is in Catalonia, but we are open to all Spanish and foreign craftsmen who love, like us, the miniatures.
     The purpose of our partnership is:
 • - Spreading the world of the miniature as an art.
 • - Organizing trade fairs and exhibitions.
 • - Assist and advise artisans miniaturist who need it.
 • - To facilitate the dissemination of national and international artisans partners.
 • - Publish articles on a variety of models in magazines.
 • - Organize workshops and classes on the subject.

Benvinguts / Bienvenidos / Welcome


BENVINGUTS A L'ASSOCIACIÓ D'ARTESANS MINIATURISTES DE CATALUNYA.

BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS MINIATURISTAS DE CATALUÑA.

WELCOME TO THE MINIATURIST ARTISANS OF CATALUNYA'S ASSOTIATION.