domingo, 26 de abril de 2009

Qui som?

     Som una associació sense ànim de lucre. La nostra seu social està a Catalunya, però estem oberts a tots els artesans espanyols i estrangers que estimin, com nosaltres, les miniatures.
      La finalitat de la nostra associació es:
 • - Difondre el món de la miniatura com un art.
 • - Organitzar fires i exposicions.
 • - Ajudar i assessorar als artesans miniaturistes que ho necessitin.
 • - Facilitar la difusió nacional i internacional dels artesans associats.
 • - Publicar articles sobre miniatures en revistes diverses.
 • - Organitzar tallers i classes sobre la matéria.      Somos una asociación sin ánimo de lucro. Nuestra sede social está en Cataluña, pero estamos abiertos a todos los artesanos españoles y extranjeros que amen, como nosotras, las miniaturas.
     La finalidad de nuestra asociación es:
 • - Difundir el mundo de la miniatura como un arte.
 • - Organizar ferias y exposiciones.
 • - Ayudar y asesorar a los artesanos miniaturistas que lo necesiten.
 • - Facilitar la difusión nacional e internacional de los artesanos asociados.
 • - Publicar artículos sobre miniaturas en revistas diversas.
 • - Organizar talleres y clases sobre la materias.
      We are a non-profit association. Our head office is in Catalonia, but we are open to all Spanish and foreign craftsmen who love, like us, the miniatures.
     The purpose of our partnership is:
 • - Spreading the world of the miniature as an art.
 • - Organizing trade fairs and exhibitions.
 • - Assist and advise artisans miniaturist who need it.
 • - To facilitate the dissemination of national and international artisans partners.
 • - Publish articles on a variety of models in magazines.
 • - Organize workshops and classes on the subject.

No hay comentarios:

Publicar un comentario