sábado, 9 de mayo de 2009

Las ferias

      Corria l'any 2001 quan Ana Mª Villalón i Elisabeth Olià, decideixen unir les seves cases de nines en una exposició. L'Ajuntament de Cubelles els cedeix un local durant les festes majors, en el mes d'Agost.

     La mostra tingué un èxit sense precedents. A l'any següent, 2002, van tenir també gran afluència de públic.

     Adonant-se que les casetes atreien a moltes persones, però que no sabien on comprar els detalls, o bé, que volien tenir motius diferents, que no fossin massificats, per al següent any (1, 2 i 3 d'Agost de 2003), van contactar amb artesans i a la "III EXPOSICIÓ DE CASES DE NINES i MINIATURES" van unir la "I FIRA D'ARTESANS MINIATURISTES" . Algunes amigues com "rosa 23" posen a més la seva saviesa i bon fer a l'abast dels quals allí ens trobem, donant classes magistrals de com fer algun dels seus magnifics ninots.

     Per a l'altre any (6, 7 i 8 d'Agost de 2004) es van sumar a tal esdeveniment, les amigues del grup d'Internet, creant una escena conjunta, titulada "escena de platja" realitzada per participants del "Grup de Klara: Casitas". S'oferixen a més els tallers de: patchwork en miniatura per Ana Ramirez, motlles de silicona per Esther Pascual i figures en pasta de modelar per Mavi Fernández.

     En l'any 2007, l'èxit tant d'artesans com de visitants és tan gran, que es crea la necessitat de trobar un lloc més còmode per a tots, de manera que els dies 20 i 21 de setembre de 2008, i, aquest cop ajudades per un grup d'amigues, decideixen traslladar-se a Barcelona creant la "I FIRA D'ARTESANS MINIATURISTES i EXPOSICIÓ D'ESCENES i CASES DE NINES" .

     Per al 2009, hem creat ASSARMICAT, Associació d'artesans miniaturistes de Catalunya.


     Corria el año 2001 cuando Ana Mª Villalón y Elisabeth Olià, deciden unir sus casas de muñecas en una exposición. El Ayuntamiento de Cubelles les cede un local durante las fiestas mayores, en el mes de Agosto.

     La muestra fué un éxito sin precedentes. Al siguiente año 2002, tuvieron también gran afluencia de público.

     Dándose cuenta que las casitas atraian a muchas personas, pero que no sabian dónde comprar los detalles, o bien, que querian tener motivos distintos, que no fueran masificados, surgió la idea de hacer para el siguiente año (1, 2 i 3 de Agosto de 2003).Contactaron con artesanos y a la "III EXPOSICIÓ DE CASES DE NINES i MINIATURES" unieron la "I FIRA D'ARTESANS MINIATURISTES" . Algunas amigas como "rosa 23" ponen además su sabiduría y buen hacer al alcance de los que allí nos encontramos, dándo clases magistrales de cómo hacer alguno de sus magnificos muñecos.

     Para el siguiente año (6, 7 i 8 de Agosto de 2004) se sumaron a tal evento, las amigas del grupo de internet, creando una escena conjunta,
titulada "escena de playa" realizada por participantes del "Grupo de Klara: Casitas". Se ofrecen además los talleres de: patchwork en miniaturas por Ana Ramirez, Moldes de silicona por Esther Pascual y figuras en pasta de modelar por Mavi Fernández.

     En el año 2007, el éxito tanto de artesanos como de visitantes, es tan grande que se ve la necesidad de hallar un lugar más cómodo para todos, de modo que los dias 20 y 21 de septiembre de 2008, y, ésta vez apoyadas por un grupo de amigas, deciden trasladarse a Barcelona creando la "I FIRA D'ARTESANS MINIATURISTES i EXPOSICIÓ D'ESCENES i CASES DE NINES" .
     Para el 2009, hemos creado ASSARMICAT, Associació d'artesans miniaturistes de Catalunya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario